УДАБК відповідає на ТОП-5 запитань франківців


До Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради часто надходять запитання від мешканців щодо процедури оформлення різних документів, отримання дозволів тощо.

 

На ТОП-5 найпоширеніших з них Управління з питань ДАБК відповідає на  офіційному сайті і ФБ-сторінці, щоб коротко і доступно проінформувати франківців з приводу того чи іншого звернення.


1.Чи потрібно особисто подавати повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт з будівництва обєктів, що за класом наслідків відносяться до незначних (СС1), чи будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта?

 

Відповідно до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 13.04.2011 № 466, повідомлення подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронний кабінет до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об’єкта не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих або будівельних робіт.

 

2.Чи має термін дії повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт з будівництва об’єктів , що за класом наслідків відносяться до незначних (СС1), чи будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта?

 

Повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт з будівництва об’єктів , що за класом наслідків відносяться до незначних (СС1), чи будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта чинне до завершення будівельних робіт.

 

3.Придбавши незавершене майно (житловий будинок, будівля тощо), чи можна отримати дозвільний документ на реконструкцію придбаного незавершеного нерухомого майна ?

 

Ні!!! Оскільки визначення терміну реконструкції визначено ДБН А.2.2-3:2014 «СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО», а саме: п. 3.21 реконструкція – це перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об’єкта будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг. Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності).

 

4.Чи має повноваження орган державного архітектурно-будівельного контролю на проведення перевірки в частині дотримання будівельних норм у сфері містобудівної діяльності всіх обєктів, на яких проводяться будівельні роботи на території міста Івано-Франківська?

 

Згідно Положення про Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, затвердженого рішенням 4 сесії міської ради від 11.03.2016 № 57-4 здійснення повноважень державного архітектурно-будівельного контролю, визначених статтею 7 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, щодо об’єктів незначного (СС1) та середнього (СС2) класу наслідків (відповідальності). В Управлінні відсутні повноваження щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю на об’єкти значного класу наслідків СС3, в т.ч. пам’ятки архітектури.

 

5.Чи потрібно дозвільні документи для влаштування пандусу до входу в багатоквартирний будинок?

 

Ні, згідно п. 11 переліку робіт, на які не вимагаються дозвільні документи , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406 – улаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.