Комплексний генплан Івано-Франківської громади планують створювати вже наступного року


Наступного року Iвано-Франкiвську планують розпочати розробку Комплексного плану територiї, в якому будуть включенi усi села, що входять до складу Iвано-Франкiвської територiальної громади.

 

Про це повiдомив заступник директора Департаменту архiтектури i мiстобудування – начальник управлiння планування територiї та мiстобудiвного кадастру Артур Прокiпчук.

 

Наразi триває робота по розробцi i оновленню мiстобудiвної документацiї мiста Iвано-Франкiвська та приєднаних сiл.

 

За його словами, переважна кiлькiсть генпланiв приєднаних сiл Iвано-Франкiвської ОТГ потребує коригування.

 

“Вiдбулися громадськi обговорення щодо розроблення генеральних планiв сiл Браткiвцi, Березiвка, Тисменичани, Камiнне. Фактично, оновлюємо i приводимо до реальної вiдповiдностi мiстобудiвну документацiю. В процесi обговорення отримали декiлька пропозицiй, якi будуть розглянутi розробниками на можливiсть внесення їх до генеральних планiв цих сiл”, – говорить заступник директора Департаменту архiтектури Артур Прокiпчук.

 

Пiсля розробки генпланiв всю мiстобудiвну документацiю сiльських громад мають затвердити депутати Iвано-Франкiвської мiської ради.

 

Цей процес планують завершити наступного року i тодi розпочати розробку Комплексного плану територiї Iвано-Франкiвської ОТГ.