Як за рік розвинулося будівництво на Івано-Франківщині. Інфографіка

До Дня будівельника, Головне управління статистики в Івано-Франківській області, підготувало інфографіку про стан будівельної галузі в регіоні.

Так, у 2017р. в області будівельну діяльність здійснювали 1008 підприємств, з них 20 – середні, 988 – малі, з яких 856 – мікропідприємства.

 

Розвитку будівельної галузі в значній мірі сприяє її інвестування. У 2017р. підприємствами будівельної діяльності освоєно 2,6 млрд грн капітальних інвестицій, за січень–березень 2018р. – 457,8 млн грн, що становить більше чверті загальнообласного обсягу капітальних інвестицій.  

 

У 2017р. будівельні підприємства області забезпечили виконання робіт в обсязі 2,3 млрд грн, що на 34,4% більше рівня обсягів попереднього року. Частка робіт, виконаних на будівництві інженерних споруд, становила 48,2% від загального обсягу, нежитлових будівель – 33,7%, житла –18,1%.

 

 

Протягом 2017р. на території області прийнято в експлуатацію ряд об’єктів і потужностей, серед яких нафтова свердловина з експлуатаційного буріння, міні-ГЕС,  електростанції, що працюють на нетрадиційних джерелах енергії  (сонця, вітру та  інших),  торгові  приміщення,  заклади  громадського  харчування, промислова котельня, місцеві трубопроводи для транспортування газу, теплові, водопровідні, каналізаційні та водостічні мережі, автомобільний міст, потужності з виробництва промислової продукції тощо.

 

В області активно ведеться житлове будівництво: у 2017р. прийнято в експлуатацію 624,5 тис м2 загальної площі житла, що на 29,9% більше, ніж у попередньому році.  У розрахунку на 1000 осіб постійного  населення прийнято в експлуатацію 453,8 м2 загальної площі житла проти 241,2 м2 в середньому по Україні. За обсягом прийнятого в експлуатацію житла  Івано-Франківщина посіла 5 місце серед регіонів держави, за обсягом на  1000 осіб та за темпом зростання – 3 місця. 

 

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств найбільша частка домогосподарств області має трикімнатне (46,1%) та  двокімнатне (28,3%) житло;  20% родин займають 4 і більше  кімнат. Кожне третє домогосподарство із десяти проживає в окремій квартирі, кожне сьоме із десяти – в індивідуальному будинку чи його частині.

 

Протягом 2017р. із об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію загальноосвітні навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, бібліотеку, амбулаторно-поліклінічні заклади, лікарню, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіон, спортивний зал, площинні спортивні споруди, із об’єктів туристично-рекреаційного призначення – готелі, мотель, туристичні бази та базу відпочинку.