Що таке містобудівні норми та обмеження та як їх отримати?

Містобудівні умови та обмеження це один із основних документів, який видається владою ще до початку будівництва. Він визначає всі параметри об'єкту та узгоджується із основною містобудівною документацією.

Команада "Побудовано в Івано-Франківську" розглянула, що потрібно, щоб отримати ці документи.

Дозвіл на будівництва надається департаментом містобудування та архітектури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Документ оформлюється на безоплатній основі протягом семи робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви разом із документами.

Для  отримання  містобудівних  умов та обмежень замовником надаються:

 • заява на ім’я міського голови з контактним телефоном замовника;
 • копія паспортних даних власника, або належного користувача об’єкта нерухомості (земельної ділянки, будівлі/споруди, приміщення). Також підійде копія доручення особі на право представляти інтереси зацікавленої особи, засвідчена у встановленому порядку;
 • засвідчена в  установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою (державний акт на землю, договір оренди землі);
 • ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки;
 • кадастрова довідка з містобудівного кадастру (надається в установленому порядку);
 • фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);
 • містобудівний розрахунок  з  техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва (пакет документів, який містить аналіз допустимих параметрів будівництва, будівель, інженерних систем, з’єднання об’ємно-просторових та архітектурно-планувальних рішень, систем транспортного обслуговування та благоустрою з урахуванням встановлених норм).

Якщо ж ви хочете провести реконструкцію (реконструкції, реставрації, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення, капітального ремонту будівель/споруд) приміщень будівель і споруд до вказаних документів додається:

 • копія документа, що засвідчує право власності заявника на об’єкт нерухомості (свідоцтво про право власності, витяг з реєстру про право власності), та копії правовстановлюючих документів (договір купівлі-продажу, договір дарування або зміни, свідоцтво на спадщину) засвідчені у встановленому порядку;
 • копія технічного паспорта на об’єкт нерухомості;
 • фотофіксація об’єкта нерухомості (будівлі/споруди на земельній ділянці з оточенням);
 • завірена нотаріально згода власників суміжних приміщень, або згода власника будівлі (у випадках використання чи долучення приміщень загального користування);

Підставою для відмови у видачі містобудівних умов та обмежень є  невідповідність  намірів  забудови земельної ділянки положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні. 

Містобудівні умови та обмеження є чинними до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни замовника. Будь-яке відхилення від них є недопустиме.

Складаються містобудівні  умови та обмеження з двох частин - текстової та графічної.

Текстова містить у собі два розділи. Периший це "Загальні дані. Тут вказуєть назву об'єкта будівництва, інформацію про замовника, наміри забудови, адресу будівництва або місце розташування об'єкта, документ,  що підтверджує право власності або користування земельною   ділянкою. площу земельної ділянки, її цільове призначення земельної ділянки, посилання на містобудівну документацію (у разі наявності), функціональне призначення земельної ділянки та основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва.

 

Другий ж розділ це "Містобудівні   умови   та  обмеження  забудови земельної ділянки". Він містить:

 

     а) граничнодопустиму висоту будівель;

     б) максимально   допустимий   відсоток   забудови   земельної

ділянки;

     в) максимально допустиму щільність  населення  (для  житлової

забудови);

     г) відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних

ліній та ліній регулювання забудови;

     ґ) планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної

спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів,

прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  охоронювані

зони);

     д) мінімально   допустимі   відстані   від   об'єктів,    які

проектуються, до існуючих будинків та споруд;

     е) охоронювані зони інженерних комунікацій;

     є) вимоги  до  необхідності  проведення інженерних вишукувань

згідно  з  державними  будівельними   нормами   ДБН   А.2.1-1-2008

"Інженерні вишукування для будівництва";

     ж) вимоги щодо  благоустрою  з  урахуванням  положень  Закону

України "Про благоустрій населених пунктів" ( 2807-15 );

     з) забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку;

     и) вимоги  щодо  наявності  місць  для  постійного зберігання

автотранспорту;

     і) вимоги  щодо  охорони  культурної  спадщини  з урахуванням

положень Закону  України   "Про   охорону   культурної   спадщини"

( 1805-14 );

     ї)  вимоги  щодо  архітектурних та інженерних рішень. { Пункт

3.4   розділу  III  доповнено  підпунктом  "ї"  згідно  з  Наказом

Міністерства     регіонального     розвитку,     будівництва    та

житлово-комунального   господарства   N   199  (  z0879-13  )  від

20.05.2013 }

Графічна частина містобудівних умов та обмежень містить кадастрову  довідку  з  містобудівного  кадастру  (у  разі наявності), черговий  кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного кадастру), ситуаційний план місця розташування об'єкта будівництва, викопіювання з оновленої топографо-геодезичної підоснови у масштабі 1:2000, надане замовником та викопіювання з містобудівної документації.

Порушення від містобудівної документації тягне за собою матеріальну відповідальність. У гіршому випадку - скасування всіх дозволів і знесення будівництва.